NASA-nın ” Curiosity ” kosmik gəmisinin tədqiqatları nəticəsində milyardlarla il əvvəl Marsda oazis aşkar edilmişdir ki, onun səthi soyuq və qayalı səhra ilə örtülmüşdür.

Marsın  Gale  kraterindəki NASA-nın ” Curiosity ” kosmik gəmisinin tədqiqatları nəticəsində əldə edilən məlumatlar keçmişdə bu bölgənin göllər və su axınları  üçün bir hövzənin olduğu qənaətinə gətirdi.

150 kilometr enində olan bu oazisdəki qayaların müayinəsində qayaların strukturlarında mineral duzların bolluğu aşkar edilmişdir. Tədqiqat aparan alimlər hesab edirlər ki, bu, keçmişdə su ilə doldurulmuş hövzənin müəyyən dövrlərdə quruması ilə əlaqədar baş vermişdir.

Image of Chile
This animation demonstrates the salty ponds and streams