Arktik okeanı  içərisində yer alan Barents dənizi’nde Rusiyaya  aid Frans Josef arxipelaqında buzların əriməsi ilə 5 yeni ad meydana gəldi.

Təxminən 191 adanın olduğu arxipelaqdakı bu adalarda deniz heyvanları ilə yanaşı , qutb ayıları və müxtəlif quş növləri müşahidə edilir.